Propagačné bannery

   Banner 180x23 px – animovaný

W3C HTML 4.01 Transitional

<A href="http://www.tatradevelopment.sk/"><IMG alt="Tatra Development" title="Tatra Development" width="180" height="23" border="0" src="http://www.tatradevelopment.sk/ban/b180x23sk.gif"></A>

W3C XHTML 1.0 Strict

<a href="http://www.tatradevelopment.sk/"><img alt="Tatra Development" title="Tatra Development" width="180" height="23" style="border-style: none;" src="http://www.tatradevelopment.sk/ban/b180x23sk.gif" /></a>


   Banner 180x23 px

W3C HTML 4.01 Transitional

<A href="http://www.tatradevelopment.sk/"><IMG alt="Tatra Development" title="Tatra Development" width="180" height="23" border="0" src="http://www.tatradevelopment.sk/ban/b180x23.gif"></A>

W3C XHTML 1.0 Strict

<a href="http://www.tatradevelopment.sk/"><img alt="Tatra Development" title="Tatra Development" width="180" height="23" style="border-style: none;" src="http://www.tatradevelopment.sk/ban/b180x23.gif" /></a>


   Banner 160x20 px – animovaný

W3C HTML 4.01 Transitional

<A href="http://www.tatradevelopment.sk/"><IMG alt="Tatra Development" title="Tatra Development" width="160" height="20" border="0" src="http://www.tatradevelopment.sk/ban/b160x20sk.gif"></A>

W3C XHTML 1.0 Strict

<a href="http://www.tatradevelopment.sk/"><img alt="Tatra Development" title="Tatra Development" width="160" height="20" style="border-style: none;" src="http://www.tatradevelopment.sk/ban/b160x20sk.gif" /></a>


   Banner 160x20 px

W3C HTML 4.01 Transitional

<A href="http://www.tatradevelopment.sk/"><IMG alt="Tatra Development" title="Tatra Development" width="160" height="20" border="0" src="http://www.tatradevelopment.sk/ban/b160x20.gif"></A>

W3C XHTML 1.0 Strict

<a href="http://www.tatradevelopment.sk/"><img alt="Tatra Development" title="Tatra Development" width="160" height="20" style="border-style: none;" src="http://www.tatradevelopment.sk/ban/b160x20.gif" /></a>


© 2007 TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline pod č. vložky 15813/L.
IČO: 36426679 • DIČ: 2021978376 • Propagačné bannery
Všetky práva vyhradené.

W3C XHTML 1.0 Strict! Web design & development  © 2007 JTWS Slovakia