Kontakt

adresa: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o.
Ulica 1. mája 1960/54
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
telefón: +421 (0)44 557 0550
fax: +421 (0)44 557 0551
e-mail: info@tatradevelopment.sk

Nájdete nás:

© 2007 TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline pod č. vložky 15813/L.
IČO: 36426679 • DIČ: 2021978376 • Propagačné bannery
Všetky práva vyhradené.

W3C XHTML 1.0 Strict! Web design & development  © 2007 JTWS Slovakia