Kariéra

Hľadáme produktívnych ľudí, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať svojou prácou na rozvoji spoločnosti. Očakávame veľmi vysoké pracovné nasadenie. Uchádzačom ponúkame zaujímavú prácu s perspektívou profesionálneho rastu, ako aj možnosťou sebarealizácie na pozíciách:

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

 • vysporiadanie vlastníckych vzťahov
 • organizácia a riadenie stavebných projektov
 • inžinierska činnosť
 • stavebný dozor
 • konzultovanie nákladov
 • kontrola kvality stavebných prác a výkazu výmer
 • odovzdanie a kolaudácia stavby
Požadujeme:
 • vysokú produktivitu
 • samostatnosť
 • schopnosť argumentovať
 • lojálnosť
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám
 • ochotu neustále sa vzdelávať
Ponúkame:
 • perspektívnu kariérnu budúcnosť
 • zaujímavú prácu v oblasti nehnuteľností
 • motivujúcu atmosféru v dynamickom kolektíve

Ak vás uvedená ponuka zaujala a trúfate si prijať túto novú výzvu, pošlite váš životopis spolu s motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov na adresu: personalista@personalista.sk

© 2007 TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline pod č. vložky 15813/L.
IČO: 36426679 • DIČ: 2021978376 • Propagačné bannery
Všetky práva vyhradené.

W3C XHTML 1.0 Strict! Web design & development  © 2007 JTWS Slovakia