Projekty

TATRA DEVELOPMENT v súčasnosti pracuje na významných rezidenčných a voľnočasových projektoch s vysokým prínosom pre región Tatier a Liptova. Základnými vlastnosťami týchto projektov je okrem komplexnosti a kvality aj ich nadčasovosť. Podrobnosti o týchto projektoch si budete môcť už čoskoro pozrieť na našej stránke.

Výber z portfólia našich aktuálnych projektov:

Rekreačné projekty
  • Apartmánový dom v Demänovej

Rezidenčné projekty

  • Výstavba bytových a rodinných domov v Demänovej
  • Stavebné pozemky na výstavbu RD v Liptovskom Mikuláši
Obchod a administratíva
  • Administratívna budova s obchodmi a službami v centre Liptovského Mikuláša

© 2007 TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline pod č. vložky 15813/L.
IČO: 36426679 • DIČ: 2021978376 • Propagačné bannery
Všetky práva vyhradené.

W3C XHTML 1.0 Strict! Web design & development  © 2007 JTWS Slovakia