Výhody spolupráce

Silný regionálny partner
Niekoľkoročné pôsobenie v regióne Tatier a Liptova nám dáva obrovskú konkurenčnú výhodu – detailne poznáme región, v ktorom pôsobíme, máme vybudované vzťahy a osobné kontakty na samosprávu či štátne inštitúcie.

Profesionálny prístup ku každému projektu
Pri realizácii projektov kladieme veľký dôraz na niekoľko dôležitých aspektov projektu:

  • prínos pre územie, kde sa realizuje
  • architektonické riešenie citlivo osadené do prostredia, dotvárajúce ráz lokality
  • skutočnú funkčnosť a praktické využitie
  • ekonomický profit
  • komplexnosť a kvalita projektov
  • výhodnosť následnej prevádzky
  • nadčasovosť riešenia

Kompletný servis
TATRA DEVELOPMENT patrí do skupiny spoločností – spolu s realitnou kanceláriou RK SPIRIT (špecialista na Tatry a Liptov) a REAL ESTATE SLOVAKIA (komplexná správa nehnuteľností), takže dokáže pripravovaný projekt vhodne navrhnúť s ohľadom na požiadavky trhu a následnú prevádzku.

© 2007 TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline pod č. vložky 15813/L.
IČO: 36426679 • DIČ: 2021978376 • Propagačné bannery
Všetky práva vyhradené.

W3C XHTML 1.0 Strict! Web design & development  © 2007 JTWS Slovakia