Služby

Naším klientom ponúkame komplexné služby v oblasti developmentu, prioritne v regióne Tatier a Liptova.
Na základe individuálnych požiadaviek našich zákazníkov dokážeme pripraviť čiastočné alebo kompletné riešenie daného projektu (formou generálneho dodávateľa stavby) v širokej škále činností, počnúc vyhľadaním vhodnej lokality a pozemku, cez inžinierske a stavebné činnosti, až po, takpovediac, odovzdanie kľúčov po ukončení. Spoločne nájdeme vhodné riešenie, ktoré splní ich očakávania v požadovanom rozsahu.
Na druhej strane, niektoré projekty svojím objemom či náročnosťou vytvárajú priestor na zapojenie obchodného partnera – buď formou spolufinancovania alebo na báze odbornej spolupráce developera. Takže ponúkame aj takúto možnosť podieľať sa na aktivitách v našom regióne, resp. v rámci našich projektov.

Konkrétnu ponuku šitú na mieru pripravíme vždy na základe detailného zistenia potrieb našich zákazníkov či partnerov.

© 2007 TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline pod č. vložky 15813/L.
IČO: 36426679 • DIČ: 2021978376 • Propagačné bannery
Všetky práva vyhradené.

W3C XHTML 1.0 Strict! Web design & development  © 2007 JTWS Slovakia