Profil

TATRA DEVELOPMENT vznikla ako sesterská spoločnosť realitnej kancelárie RK SPIRIT, s.r.o., ktorá sa špecializuje na Tatry a Liptov. Práve na základe znalosti regiónu, požiadaviek trhu a nepokrytého dopytu v tejto lokalite vznikla reálna potreba rozšíriť služby v oblasti nehnuteľností aj na časť developerskú.

Náš cieľ je zastrešiť developerské aktivity skupiny firiem v regióne Tatier a Liptova. Pracujeme na vlastných projektoch, ktoré by mali zaplniť dieru na realitnom trhu v Tatrách a Liptove. Vychádzajúc z našich niekoľkoročných skúseností a znalostí požiadaviek získaných z komunikácie so zákazníkmi v rámci sesterskej realitnej kancelárie pripravujeme projekty šité na mieru podľa reálnych požiadaviek potenciálnych budúcich kupujúcich. Súčasťou prípravy projektu je okrem prieskumu trhu (dopytu) samozrejme aj analýza aktuálnej ponuky projektov, či nepokrytých oblastí. V prvom rade je našou snahou realizovať úspešné projekty v oblasti rekreačných a rezidenčných nehnuteľností. Popri tom by sme sa doplnkovo chceli venovať aj príprave projektov zameraných na administratívu, obchod, služby a priemysel.
Okrem vlastných projektov sme však otvorení aj spolupráci s inými developermi a investormi, ktorým dokážeme poskytnúť komplexný servis od odborných konzultácií až po kompletné zastrešenie realizácie ich zámeru v tejto časti Slovenska.

Našou ambíciou je patriť k lídrom v developmente rezidenčných a voľnočasových projektov na území severného Slovenska. Svojou prácou chceme prispieť k rozvoju územia Tatier a Liptova a podporiť tento región s tak veľkým a zároveň nevyužitým potenciálom.

© 2007 TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Ulica 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline pod č. vložky 15813/L.
IČO: 36426679 • DIČ: 2021978376 • Propagačné bannery
Všetky práva vyhradené.

W3C XHTML 1.0 Strict! Web design & development  © 2007 JTWS Slovakia